Iskustvo putovanja u esenciji uspomena.
Simone Andreoli mirisne kompozicije sjedinjuje sa sjećanjima na daleke zemlje, unoseći refleksije i dojmove iz putopisnog dnevnika u svaki parfem, poput slikarskog platna ili sviračevog gudala.
Putovanje znači introspekcija, potraga i znanje.
Tako plovimo zaneseni mirisima, na najtežem i najtajanstvenijem putovanju od svih: otkrivanju vlastite nutrine.
Svaka bočica mirisa sadrži svijet, kao stranica mirisnog putopisa. Svako poglavlje sadrži mirise preciznog mirisnog identiteta. Dnevnik jednog putnika koji evocira mjesta i odredišta čistom snagom mirisa.

Iskustvo putovanja u esenciji uspomena.
Simone Andreoli mirisne kompozicije sjedinjuje sa sjećanjima na daleke zemlje, unoseći refleksije i dojmove iz putopisnog dnevnika u svaki parfem, poput slikarskog platna ili sviračevog gudala.
Putovanje znači introspekcija, potraga i znanje.
Tako plovimo zaneseni mirisima, na najtežem i najtajanstvenijem putovanju od svih: otkrivanju vlastite nutrine.
Svaka bočica mirisa sadrži svijet, kao stranica mirisnog putopisa. Svako poglavlje sadrži mirise preciznog mirisnog identiteta. Dnevnik jednog putnika koji evocira mjesta i odredišta čistom snagom mirisa.

Prikazuje se svih 20 rezultata